TTB-รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 10,000 บาทขึ้นไป / เดือน โดยจะต้องมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 ขึ้นไป / เซลล์สลิป

ระยะเวลาแคมเปญ: 1 ก.ค. 65 – 30 ก.ย. 65

ส่ง SMS เคลมสิทธิ์ครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ สำหรับทุกประเภทบัตรเครดิต
พิมพ์ DT ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026

บัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ - รับเครดิตเงินคืน 5%
(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และ 1,500 บาท / ท่าน ตลอดรายการ)

บัตรเครดิต ทีทีบี (ทีเอ็มบี และธนชาต) อื่นๆ - รับเครดิตเงินคืน  3%
(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และ 900 บาท / ท่าน ตลอดรายการ)

สิทธิพิเศษนี้ไม่รวมการสั่งผ่าน Food Delivery Platform ต่าง ๆ, ยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน E-WALLET, การชำระผ่านช่องทางออนไลน์ และร้านอาหารในโรงแรม

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน :

สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ทีทีบี (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต) ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือนครบ 10,000 บาทขึ้นไป ในหมวดร้านค้าอาหาร ยกเว้น ร้านอาหารในโรงแรม (เฉพาะรายการชำระเต็มจำนวน และไม่รวมการชำระผ่านช่องทางออนไลน์) ตามรหัส Merchant Category Code : 5462, 5811, 5812, 5813, 5814, 5820 MCC Code ที่ใช้จะเป็นไปตามที่ทาง VISA และ Master Card กำหนด และเป็นยอดใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า หรือบริการ และเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น การคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายสะสมครบ 10,000 บาทขึ้นไป / เดือน สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve infinite และ ttb reserve signature จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และ 1,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย และสำหรับบัตรเครดิต ทีทีบี (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และธนชาต) จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และ 900 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ  ส่งเสริมการขาย ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 65 – 30 ก.ย. 65 
สิทธิพิเศษนี้ไม่รวมการสั่งผ่าน Food Delivery Platform ต่าง ๆ เช่น GRAB, FOODPANDA, LINEMAN, SHOPEEFOOD และยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน E-WALLET ต่าง ๆ เช่น TRUE MONEY WALLET, DOLFIN WALLET, RABBIT LINEPAY, SHOPEEPAY, GB PRIME PAY, การชำระผ่านช่องทางออนไลน์ และร้านอาหารในโรงแรม
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน  โดยจะคำนวณรวมเฉพาะบัตรหลักและบัตรเสริมที่มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้น
กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก 
ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากสินค้าแลกซื้อ สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ  ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก  และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง 
ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับเครมสิทธิ์ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) 
ผู้ถือบัตรจะต้องมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง
รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ  กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.ttbbank.com