สำหรับใช้หน้าร้าน
TRUE-ly Love: @Mala 100฿
แลกได้ถึง 28 ก.พ. 2566 แลก 500 คะแนน

🌷ช้อปพิชิตใจ TRUE LOVE PROMOTION

สมาชิก 101 แลก 500 คะแนน

รับบัตรกำนัล @Mala มูลค่า 100 บาท 


วิธีการรับ

 1. ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ก.พ.2566 - 28 ก.พ. 2566
 2. แลกรับสิทธิ์ที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.30 น.
 3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้พนักงาน 101TrueDigitalPark และพนักงานร้านค้าเข้าร่วมกิจกรรม
 4. ตรวจสอบข้อมูลบัตรกำนัลร้านค้าที่ร่วมรายการ ที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น 2      


เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล 

 • บัตรกำนัล สามารถใช้ได้ทันที จนถึงวันหมดอายุ บัตรกำนัลนี้ใช้ได้เฉพาะที่ร้าน @Mala สาขา 101 True Digital Park เท่านั้น
 • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้เมื่อใช้ไม่เต็มมูลค่า
 • บัตรกำนัล ใช้ได้ตามเงื่อนไขของแต่ละร้านค้าตามที่ระบุไว้บนบัตรกำนัล
 • บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ 1 ใบต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
 • จำนวนเงินใดๆ ที่ใช้การแลกบัตรกำนัลไปแล้ว จะไม่สามารถแลกเป็นบัตรกำนัลต่อไปได้
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถรับมอบอำนาจ มารับสิทธิ์แทนได้ ในกรณีเกิดข้อร้องเรียน / ข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นสิ้นสุด
 • 101 True Digital Park ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบกรณีบัตรชำรุด สูญหาย มีการดัดแปลงแก้ไข หรือถ่ายเอกสาร
 • 101 True Digital Park ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้พนักงาน 101TrueDigitalPark และพนักงานร้านค้าเข้าร่วมกิจกรรม

(คลิกเข้าสู่ระบบเพื่อรับสิทธิ์)