สำหรับใช้หน้าร้าน
Dak Galbi 100B
แลกได้ถึง 31 ต.ค. 2565 แลก 4 คะแนน

101 SUPER POINTS

สมาชิก 101 แลกเพียง 4 คะแนน

รับบัตรกำนัล Dak Galbi  มูลค่า 100 บาท


•แลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 65 – 31 ต.ค. 65 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม

•จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดรายการ

•บัตรกำนัล สามารถใช้ได้ทันที จนถึงวันหมดอายุ

•บัตรกำนัล ใช้ได้เฉพาะสาขา 101 True Digital Park เท่านั้น

•บัตรกำนัล ใช้ได้ตามเงื่อนไขของแต่ละร้านค้าตามที่ระบุไว้บนบัตรกำนัล

•บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้เมื่อใช้ไม่เต็มมูลค่า

•จำนวนเงินใดๆ ที่ใช้การแลกบัตรกำนัลไปแล้ว จะไม่สามารถแลกเป็นบัตรกำนัลต่อไปได้

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย กรณีบัตรชำรุด หรือสูญหาย

•บริษัทฯ และร้านค้าที่ร่วมรายการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรกำนัลที่ชำรุด หรือไม่สมบูรณ์

•โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย และสื่ออื่นๆ ของร้านค้า

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ และ/หรือเงื่อนไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(คลิกเข้าสู่ระบบเพื่อรับสิทธิ์)