สำหรับใช้หน้าร้าน
40 คะแนน จอดรถฟรี 6 ชั่วโมง
แลกได้ถึง 31 ธ.ค. 2566 แลก 40 คะแนน

วิธีแลกสิทธิพิเศษ

- แลกคะแนน 40 คะแนน จอดรถฟรี 6 ชั่วโมง 

- สามารถนำคะแนนไปแลกสิทธิพิเศษได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 เท่านั้น ในช่วงเวลาให้บริการ

- ระยะเวลาสิทธิพิเศษตั้งแต่ 24 ม.ค. - 31 ธ.ค. 66


เงื่อนไขการรับสิทธิ์*

1. การใช้สิทธิ์รับชั่วโมงจอดรถฟรี โดยการแลกคะแนนหรือนำใบเสร็จมาประทับตราที่จอดรถ ไม่สามารถนำจำนวนชั่วโมงมารวมกันได้

2. ลูกค้าต้องแสดงรหัสเพื่อรับสิทธิ์กับพนักงานประชาสัมพันธ์

3. เมื่อผู้ใช้งานทำการยืนยันการแลกคะแนนบนแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถขอคืนคะแนนได้

4. คะแนนไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือรวมคะแนน ระหว่างบัญชีสมาชิกได้

5. คะแนนหรือคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

6. คูปองจะหมดอายุภายใน 10 นาทีหลังกดรับสิทธิ์ เวลาจะนับถอยหลัง กรุณากดรับสิทธิ์ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 หากรหัสคูปองหมดอายุก่อนแลกรับสิทธิ์ ให้ถือว่าลูกค้าได้ใช้สิทธิ์ไปแล้ว ไม่สามารถขอรหัสซ้ำได้

7. ไม่สามารถแสดงการ Capture หน้าจอ หรือถ่ายภาพหน้าจอ เพื่อรับสิทธิ์ได้ในทุกกรณี

8. กรณีการแลกคะแนนสะสมไม่ถูกต้องเนื่องจากความผิดพลาดของระบบหรือการให้คะแนนผิดพลาดต่างกับเงื่อนไขที่กำหนดในแคมเปญส่งเสริมการขาย บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงการให้คะแนนให้ถูกต้องได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. สิทธิเฉพาะสมาชิก True 101 เท่านั้น

10. สงวนสิทธิ์ 1 สมาชิก / 1 ครั้ง / วัน 


**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(คลิกเข้าสู่ระบบเพื่อรับสิทธิ์)