ตึก : Hillside
ชั้น : 1
โทรศัพท์ : 020049900
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : B2
โทรศัพท์. : 0-2345-9876