ตึก : 24-Hour Street
ชั้น : 1
โทรศัพท์ : 021165262
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : 2
โทรศัพท์ : 020107200
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : B2
โทรศัพท์. : 0-2345-9876