ตึก : 101 Street
ชั้น : 1
โทรศัพท์ : 020021335, 0659280584
ตึก : 101 Plaza
ชั้น : B2
โทรศัพท์. : 0-2345-9876