ร่วมส่งต่อความสุขในเทศกาลแห่งความสุขนี้กับ "มูลนิธิเส้นด้าย"
ร่วมส่งต่อความสุขในเทศกาลแห่งความสุขนี้กับ "มูลนิธิเส้นด้าย" เพื่อสนับสนุนโครงการอบรมการกู้ชีพฉุกเฉินและโครงการรถเส้นด้าย รับ-ส่งผู้ป่วย
 
พิเศษ! สำหรับสมาชิก 101 รับ 50 คะแนนเมื่อร่วมบริจาค
ตั้งแต่วันที่ 17-30 พ.ย. และ 15-26 ธ.ค. 65 ที่บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2
 
 
 
This festival season let's come and share your happiness with ZEN-DAI Foundation, through "Rod Zen dai" project with focuses on CPR training and care for emergency patients
 
Special for 101 Member, get free 50 points when donate
17-30 November 2022 and 15-26 December 2022 on 2nd Floor, Close to Reception Counter