มอบชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์เนื่องในโอกาสปีใหม่


101 True Digital Park และ Less Plastic Thailand ร่วมส่งต่อความช่วยเหลือให้กับุคลากรทางการแพทย์ ด่านหน้า มอบชุด PPE ที่ทำจากขวดพลาสติกใส (PET) ที่ผ่านกระบวนการ Upcycling เปลี่ยนขวดพลาสติดใช้แล้วเป็นเส้นใยโพลิเอสเตอร์ ทักทอเคลือบกันน้ำให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้ แก่โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการที่ผ่านมา

โดย 101 True Digital Park เปิดพื้นที่ให้ลูกค้าร่วมบริจาคขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว ส่งมอบให้แก่โครงการ Less Plastic Thailand ได้ถึง 113,000 ขวด ซึ่งขวดพลาสติดใช้แล้วจำนวน 18 ขวดสามารถผลิตชุด PPE ได้ 1 ชุด เท่ากับเราสามารถส่งต่อขวดพลาสติกเพื่อผลิตชุด PPE ครั้งนี้ได้ถึง 6,250 ชุด

โดยที่ 1 ชุด PPE สามารถใช้ได้ถึง 20 ครั้ง เป็นการช่วยบุคลากรณ์ทางการแพทย์ลดขยะอีกจำนวนมากอีกด้วย

ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มาร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมดีๆ ด้วยการสนับสนุนขวดพลาสติก เพื่อรีไซเคิลเป็นชุด PPE ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ผ่านวิกฤตโควิด-19 และร่วมรักษ์โลกไปกับ 101 True Digital Park