รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรับ Cash Voucher

เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล

1.บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ทันทีจนถึงวันหมดอายุที่ระบุบนคูปอง

2. บัตรกำนัลนี้ใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้า True Digital Park เท่านั้น ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการได้ด้านล่าง

3. บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้เมื่อใช้ไม่เต็มมูลค่า

4. บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ทั้งสินค้า/บริการ ในราคาปกติ หรือ สินค้าจัดรายการ

5. บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ 1 ใบต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น

6. จำนวนเงินใด ๆ ที่ใช้การแลกบัตรกำนัลไปแล้ว จะไม่สามารถแลกเป็นบัตรกำนัลต่อไปได้

7. ศูนย์การค้า True Digital Park ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ Cash Voucher ที่มีการระบุวันรับและวันหมดอายุเท่านั้น

8. ศูนย์การค้า True Digital Park ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบกรณีบัตรชำรุด สูญหาย มีการดัดแปลงแก้ไข หรือถ่ายเอกสาร

9. ศูนย์การค้า True Digital Park ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย กรณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย

รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรับ Cash Voucher


ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

1. True Coffee 2. Café Amazon ชั้น B2 3. Koi The’ ชั้น 1 4. Zaab Eli ชั้น 1 5. Maru Waffle ชั้น 1 6. White Story ชั้น 1 7. Ice' n nice ชั้น 1 8. Fresh Me ชั้น 1 9. Starbucks ชั้น 1 10. Jinlong ชั้น 1 11. Pash Juice ชั้น 1 12. getfresh ชั้น 2 13. Pepper Lunch ชั้น 2 14. Koyama Yakiniku ชั้น 2 15. Swensen’s ชั้น 2 16. Wine Connection ชั้น 3 17. Ginger Farm ชั้น 3 18. Karun (ตึก West) 19. GAGA (ตึก West) 20. Toro Fries (ตึก West)

ร้านไลฟ์สไตล์

1. Hungry Man Creative Hub ชั้น B2 2. ร้านยากรุงเทพ ชั้น 1 3. Watsons ชั้น 1 4. Boots ชั้น 1 5. Runaholic ชั้น 1 6. Kingkong Pet Shop ชั้น 1 7. About Tooth ชั้น 2 8. Daiso ชั้น 2 9. Keeplook ชั้น 2 10. Sport style baibua ชั้น 2 11. Ohm Clinic ชั้น 2 12. Better Vision ชั้น 2 13. ภูตะวัน ชั้น 2 14. ภูมิใจไทย ชั้น 3 15. Inz Clinic ชั้น 2 16. Karmakarmet ชั้น 2 17. Sara Sary ชั้น 2 18. 4B Clinic ชั้น 2