รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรับ Cash Voucher

เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล

1.บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ทันทีจนถึงวันหมดอายุที่ระบุบนคูปอง

2. บัตรกำนัลนี้ใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้า True Digital Park เท่านั้น ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการได้ด้านล่าง

3. บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้เมื่อใช้ไม่เต็มมูลค่า

4. บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ทั้งสินค้า/บริการ ในราคาปกติ หรือ สินค้าจัดรายการ

5. บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้ 1 ใบต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น

6. จำนวนเงินใด ๆ ที่ใช้การแลกบัตรกำนัลไปแล้ว จะไม่สามารถแลกเป็นบัตรกำนัลต่อไปได้

7. ศูนย์การค้า True Digital Park ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ Cash Voucher ที่มีการระบุวันรับและวันหมดอายุเท่านั้น

8. ศูนย์การค้า True Digital Park ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบกรณีบัตรชำรุด สูญหาย มีการดัดแปลงแก้ไข หรือถ่ายเอกสาร

9. ศูนย์การค้า True Digital Park ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย กรณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย

รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรับ Cash Voucher


ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

1.  True Coffee 

2.  Café Amazon ชั้น B2 

3.  Koi The’ ชั้น 1 

4.  Zaab Eli ชั้น 1 

5.  Maru Waffle ชั้น 1 

6.  Fresh Me ชั้น 1 

7.  Starbucks ชั้น 1 

8.  White Story ชั้น 1

9. getfresh ชั้น 2 

10. Supree ชั้น 2

11. Choongman Chicken ชั้น 2

12. Wine Connection ชั้น 3 

13. Ginger Farm ชั้น 3 

14. DOU (ตึก West)

15. GAGA (ตึก West) 

16. Fatt Chicken (ตึก West) 

17. บ้านหญิง

ร้านไลฟ์สไตล์

1. Hungry Man Creative Hub ชั้น B2 2. Pet Lover ชั้น B2 3. ร้านยากรุงเทพ ชั้น 1 4. Watsons ชั้น 1 5. Boots ชั้น 1 6. About Tooth ชั้น 2 7. Relax Place ชั้น 2 8. Daiso ชั้น 2 9. OHM Clinic ชั้น 2 10. Phutawan ชั้น 2 11. Inz Clinic ชั้น 2 12. Sara Sary ชั้น 2 13. Sport style baibua ชั้น 2 14. Keep Look ชั้น 2

15. better vision (หอแว่น)  ชั้น 2