รายชื่อร้านค้าที่รับบัตรกำนัล 101 True Digital Park
รายชื่อร้านค้าที่รับบัตรกำนัลของ 101 True Digital Park

ร้านอาหารและ เครื่องดื่ม
1.True Coffee  ชั้น 1
2. After you ชั้น 1
3.Steak Lao  ชั้น 1
4.IPPUDO  ชั้น 1
5.Fresh Me  ชั้น 1 
6.White Story  ชั้น 1
7.DGB  ชั้น 2
8.Swensen's  ชั้น 2
9.Olino  ชั้น 2
10.Ginger Farm  ชั้น 3 
11.KAUAI  ชั้น 8
12.Pepper Lunch  ชั้น 2
13.All Coco  ชั้น 1
14.Starbucks  ชั้น 1
15.KOYAMA  ชั้น 2
16.เพลินวาน  ชั้น 1
17.Wine Connection  ชั้น 3
18.Jinlong    ชั้น 1
19. Hoshi ชั้น 1
20. Get Fresh ชั้น 2
21. Shinla ชั้น 3
22. เย็นตาโฟทรงเครื่อง โดย อ.มัลลิการ์ ชั้น 1
23. Maru Waffle ชั้น 1
24. McDonald's ชั้น 2 ร้านไลฟ์สไตล์
1.Hungry Man Creative Hub  ชั้น B2
2.Watsons  ชั้น 1
3.Boots  ชั้น 1
4.Better Vision  ชั้น 2
5.About Tooth  ชั้น 2 
6.INZ Clinic  ชั้น 2 
7.ภูมิใจไทย  ชั้น 3 
8.Whatever it take  ชั้น 2     
9.Sport style baibua  ชั้น 2
10.Karmakamet  ชั้น 2
11.KEEPLOOK by Optometrists ชั้น 2
12. King Kong Pet Shop
13. Phutawan ชั้น 2
14. OHM clinic ชั้น 2
15. Body Wax Gold by Bonita ชั้น B1Update information as of 26  Oct  2022