โซนสัตว์เลี้ยง

ยินดีต้อนรับสู่ 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค

เราสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง
เพื่อให้คุณได้มีช่วงเวลาดีๆ กับสัตว์เลี้ยง


กฎและข้อบังคับ

สัตว์เลี้ยงจะต้องมีอายุมากกว่า 4 เดือนขึ้นไป รวมถึงได้รับการฉีดวัคซีนและมีสุขภาพแข็งแรง
ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์เข้ามาในโซนสัตว์เลี้ยง
สัตว์เลี้ยงที่แสดงความก้าวร้าวต่อผู้คนหรือสัตว์อื่นๆ จะต้องถูกนำออกจากโซนสัตว์เลี้ยงทันที
เจ้าของจะต้องพกสายจูงตลอดเวลา และควรใช้สายจูงก่อนเข้าโซน รวมถึงสวมใส่สายจูงก่อนออกจากโซนสัตว์เลี้ยง
สัตว์เลี้ยงทุกตัวต้องสวมปลอกคอ มีป้าย ID และอยู่ในกระเป๋า รถเข็น หรือมีสายจูงขณะอยู่ในพื้นที่สาธารณะกลางแจ้งทั้งหมด
เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถปล่อยสัตว์เลี้ยงที่ผ่านการฝึกจากสายจูงในโซนสัตว์เลี้ยงที่ล้อมรั้วปิดประตูเท่านั้น (โซนชั้น 1 สำหรับสุนัข)
สัตว์เลี้ยงของคุณจะต้องอยู่ในรถเข็นหรือกระเป๋าตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะภายในอาคารทั้งหมด
ห้ามให้อาหารหรืออุ้มสัตว์เลี้ยงของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
การนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพื้นที่ เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยงตลอดจนผลที่ตามมา ทั้งความเสียหายหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการบาดเจ็บต่อสัตว์เลี้ยงของคุณหรือต่อสัตว์เลี้ยงของบุคคลหรือทรัพย์สินอื่นๆ
เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องอยู่กับสัตว์เลี้ยงและต้องมีการควบคุมสัตว์เลี้ยงตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปล่อยสายจูงในพื้นที่ 
เจ้าของสัตว์เลี้ยงมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสะอาดและต้องใช้ห้องสุขาสำหรับสัตว์เลี้ยงที่จัดเตรียมไว้ รวมทั้งเก็บและกำจัดขยะหรือของเสียที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หากไม่ทำตามระเบียบ สัตว์เลี้ยงของท่านจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ของศูนย์การค้าได้


ขนาดสัตว์เลี้ยงที่ได้รับอนุญาตในแต่ละพื้นที่ 

พื้นที่กลางแจ้ง   : ชั้น 1 สำหรับสุนัข ไม่จำกัดขนาด (เปิดบริการ 08:00 - 18:00 น.)
พื้นที่กลางแจ้ง   : ชั้น 4 สำหรับแมว สูงสุดไม่เกิน 15 กก. (เปิด 08:00 - 18:00 น.)
พื้นที่ภายในห้าง : ภายในรถเข็น/กระเป๋าสูงสุดไม่เกิน 15 กก.


กรุณาปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อพฤติกรรมและความเสียหายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากสัตว์เลี้ยงของท่าน


101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การใช้สุขาสุนัข
1. สวมถุงกำจัดมูลสัตว์ไว้บนมือของท่าน
2. เก็บมูลสุนัขแล้วดึงถุงลงครอบปิดไว้
3. หยิบถุงที่มีมูลสัตว์ขึ้นมาแล้วมัดปากถุง
4. ทิ้งลงในขยะที่ได้จัดเตียมไว้ให้
5. เปิดใช้ในส่วนที่เป็นก็อกน้ำชำระล้างสิ่งสกปรกก่อนออกจากโซนสัตว์เลี้ยง (กรุณาปิดก๊อกน้ำเมื่อใช้เสร็จแล้ว)